UWAIS AL-QARNI

Uwais Al-Qarni hidup semasa zaman Rasulullah ﷺ , tetapi beliau tidak dapat bertemu dengan baginda kerana beliau sedang menjaga ibunya di Yemen sambil tetap berada di sisi ibunya. Dia dianggap sebagai Tabiin, seorang hamba Allah yang tidak peduli dengan dunia (zuhud), dan Sahabat memujinya kerana kenyataan yang dibuat oleh Nabi Muhammad ﷺ tentangnya. Dia kehilangan nyawanya dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijrah ketika bersama angkatan Saidina Ali bin Abi Talib RA.

Hal ini sebagaimana hadith,

Daripada Umar berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

“Nanti akan datang kepada kamu seseorang bernama Uwais bin ‘Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Dia berasal dari Murad, dari Qaran. Dia menghidap penyakit kulit, kemudian dia sembuh daripadanya kecuali sebesar satu dirham. Dia memiliki seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Sekiranya dia bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan yang dia pinta. Jika kamu mampu agar dia memohon pada Allah keampunan bagimu, maka lakukanlah.”

[Hadith Riwayat Muslim]