Abu Hurairah Sahabat Setia Nabi Muhammad

Abu Hurairah, yang nama sebenarnya Abdurrahman, memainkan peranan penting dalam tahun-tahun awal Islam sebagai salah seorang pemeluk agama Islam terawal. Beliau menerima Islam melalui Tufayl ibn ‘Amr, ketua kabilahnya, yang memeluk agama itu setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad di Mekah.

Perjalanan ke Mekah bersama Tufayl, Abu Hurairah mendapat peluang bertemu dengan Nabi, yang memberinya nama Abdurrahman. Satu anekdot menarik mengenai Abu Hurairah adalah penemuan anak kucing jalanan, memberinya gelaran mesra “Abu Hurairah” (bapa kucing).

Setelah hijrah ke Madinah, Abu Hurairah menjadi penduduk Suffah, tempat dekat masjid Nabi di mana para sahabat tinggal. Beliau mendampingi Nabi Muhammad dengan erat, turut serta dalam berbagai ekspedisi dan perjalanan. Keterlibatannya dalam bidang ketenteraan bermula selepas Perang Khaybar, menandakan kehadirannya dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Mu’tah, Fathul Mekah, Perang Hunayn, dan Ekspedisi Tabuk.

Komitmen Abu Hurairah untuk mengekalkan ajaran Nabi terlihat melalui peranannya sebagai perantara hadis, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad. Menantunya, Said ibn al-Musayyib,  berkahwin dengan anak perempuan Abu Hurairah untuk mendekati dan belajar daripadanya. Tambahan pula, Hammam ibn Munabbih, seorang murid Abu Hurairah, mengumpulkan koleksi hadis daripadanya dalam Sahifah Hammam ibn Munabbih.

Walaupun maklumat mengenai keluarga Abu Hurairah amat sedikit, diketahui bahawa beliau mempunyai isteri bernama Basra bint Ghazwan. Warisannya kekal melalui sumbangan pentingnya terhadap pemeliharaan ajaran Nabi dan kesetiaannya yang teguh kepada Islam. Perjalanan Abu Hurairah dari seorang pemeluk Islam terawal hingga menjadi sahabat yang dipercayai tetap menjadi bab yang memotivasikan dalam sejarah Islam.